VNS Terapia

Naši partneri:

Kontakt:

Mgr. Pavel Matušiak

Product Specialist

+421 918 481 516

matusiak@inamed.sk

Ladislav Huntoš

Product specialist

+421 918 614 816

huntos@inamed.sk

Na základe momentálnej situácie a opatrení ohľadom situácie COVID-19 dodržiavame všetky stanovené opatrenia. Ale aj v prípade obmedzení a opatrení sme Vám plne k dispozícii prostredníctvom našich obchodných zástupcov, ktorí s Vami budú komunikovať a nájdu pre Vás vhodné riešenie. Prajeme veľa zdravia

Situácia ohľadom COVID-19 a spolupráca s nami!