O spoločnosti:

V rámci anesteziológie a intezívnej medicíny má spoločnosť v ponuke prístroj, ktorý je určený najmä na využitie pri operáciach a zákrokoch.

CATSmart

Nová generácia autotransfúzneho prístroja pre recykláciu krvných strát počas kardiologického, ortopedického, cievneho chirurgického zákroku alebo počas transplantácie.

KONTINUÁLNA PRIETOKOVÁ technológia

CATsmart brožúra 

 

CONOX je neinvazívny EEG monitor určujúci hypnotický a analgetický účinok na pacientoch v celkovej anestézii. Spracováva pokročilé algoritmy signálu pre monitoráciu hĺbky anestézie. Na základe rýchlej odozvy monitoru zobrazuje skutočný stav pacienta bez dlhšej prestávky. 

 

www.fresenius-kabi.com

Na základe momentálnej situácie a opatrení ohľadom situácie COVID-19 dodržiavame všetky stanovené opatrenia. Ale aj v prípade obmedzení a opatrení sme Vám plne k dispozícii prostredníctvom našich obchodných zástupcov, ktorí s Vami budú komunikovať a nájdu pre Vás vhodné riešenie. Prajeme veľa zdravia

Situácia ohľadom COVID-19 a spolupráca s nami!