Resekcia nádoru pečene pomocou Cusa Clarity už aj vo Fakultnej nemocnici v Prešove.

Resekcia nádoru pečene pomocou Cusa Clarity už aj vo Fakultnej nemocnici v Prešove.

Resekcia nádoru pečene pomocou Cusa Clarity už aj vo Fakultnej nemocnici v Prešove.

Prvá operácia s ultrazvukovým chirurgickým aspirátorom tkaniva Cusa Clarity sa uskutočnila hneď začiatkom roka 2022 na Centrálnych operačných sálach pod vedením primára Oddelenia chirurgie pána MUDr. Jaroslava Barlu.

Fakultná nemocnica v Prešove je tak ďalšou nemocnicou, ktorá využíva najlepšiu technológiou na trhu.

Cusa Clarity je ultrazvukový chirurgický aspirátor najnovšej generácie aspirátorov tkaniva určený primárne k bezpečným a bezkrvným operáciám veľkých resekcií nádorov pečene, k odstraňovaniu nádorov pankreasu, k operáciám tumorov centrálnej a periférnej sústavy a priľahlých štruktúr s určením pre viaceré chirurgické odbory.


Zdieľať článok

15 januára, 2022

Na základe momentálnej situácie a opatrení ohľadom situácie COVID-19 dodržiavame všetky stanovené opatrenia. Ale aj v prípade obmedzení a opatrení sme Vám plne k dispozícii prostredníctvom našich obchodných zástupcov, ktorí s Vami budú komunikovať a nájdu pre Vás vhodné riešenie. Prajeme veľa zdravia

Situácia ohľadom COVID-19 a spolupráca s nami!