Stali sme sa hrdým partnerom…

Stali sme sa hrdým partnerom…

Stali sme sa hrdým partnerom…

Spoločnosť Inamed s.r.o. je od roku 2019 hrdým partnerom Asociácie Marfanovho syndrómu na Slovensku.

Asociácia Marfanovho syndrómu je nezávislým nepolitickým občianskym združením s humanitnými cieľmi. Asociácia je združením chorých, ich rodičov, príbuzných, lekárov, vedcov a odborníkov, priateľov a ďalších ľudí, ktorým nie je osud ľudí s Marfanovým syndrómom ľahostajný. Pôsobí na území Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. 

CIELE Asociácie :

1. Združovať pacientov a príbuzných pre vzájomnú podporu, výmenu skúseností a zdokonalenie lekárskej starostlivosti, zabezpečiť vzájomnú komunikáciu.
2. Poskytovať presné a aktuálne informácie o ochorení Marfanov syndróm pacientom, členom rodín, lekárom a ďalším záujemcom.
3. Zabezpečiť odbornú poradenskú službu pre pacientov a ich príbuzných
4. Organizovať akcie zamerané na podporu skvalitnenia lekárskej starostlivosti o pacientov s Marfanovým syndrómom a podobnými dedičnými ochoreniami.
5. Organizovať semináre, konferencie, školenia s domácou a zahraničnou účasťou.

http://marfan.sk


Zdieľať článok

28 augusta, 2019

Na základe momentálnej situácie a opatrení ohľadom situácie COVID-19 dodržiavame všetky stanovené opatrenia. Ale aj v prípade obmedzení a opatrení sme Vám plne k dispozícii prostredníctvom našich obchodných zástupcov, ktorí s Vami budú komunikovať a nájdu pre Vás vhodné riešenie. Prajeme veľa zdravia

Situácia ohľadom COVID-19 a spolupráca s nami!